SUIULGI-BAȘA – O AFACERE NERENTABILĂ

Verile sunt din ce în ce mai călduroase și secetoase, Bucureștiul din ce în ce mai aglomerat, așa că tare bine ne-ar prinde vechile cișmele cu jet sau țâșnitorile care puteau fi întâlnite pe străzile orașului cu ani în urmă. Adevărul este că în București nu au fost niciodată suficiente țâșnitori.

Primele cișmele au fost construite în timpul lui Alexandru Ipsilanti, domn fanariot, care „din dumnezeiască râvnă îndemnându-să spre cele folositoare şi cu laudă de podoabă la starea politiei şi spre bună petrecere a norodului”, a avut initiațiva, construind mai întâi două fântâni în centru, apoi alte două prin lunca Dâmboviţei.

E drept că mai existase o inițiativă izolată, în 1571, când domnul Alexandru II Mircea a ridicat o fântână în Cetatea lui Bucur, inspirată din călătoriile sale în străinătate, minune a tehnicii de vârf la vremea respectivă. Bucureștiul nu a primit o rețea largă de cișmele sau țâșnitori pentru că nu fuseseră identificate surse de apă limpede pe teritoriul orașului, izvoarele cu debit important fiind încă la mare distanță.

Nicolae Mavrogheni a continuat inițiativa lui Ipsilanti printr-o rețea de cișmele construite în fața reședințelor a 14 boieri (vel banul Ghica, paharnicul Creţulescu, clucerul Slătineanu, vornicul Moruzi, vel banul Filipescu, vornicul Racoviţă, vornicul Ianache Văcărescu, logofătul Dudescu, logofătul Manolache Brâncoveanu, logofătul Greceanu etc). Dacă Ipsilanti s-a preocupat de întreținerea cișmelelor (“am orînduitu Domnia mea pe Dumitru Cap. Suiulgi Bașa, ca să fie purtător de grijă… și i-am orînduitu Domnia mea … pe lună cîte taleri 60″), beneficiarii cișmelelor lui Mavrogheni plăteau pentru a avea dreptul să folosească apa.

Pe la 1827, cișmelele bucureștene erau supravegheate de un Cișmegi-Bașa (așa a apărut numele parcului Cișmigiu), dar nu mai puteau fi întreținute din banii administrației. Un proiect din 1834 al Marii Vornicii prevedea înființarea a 50 cișmele publice, dar a rămas neîndeplinit, astfel încât în 1837, administrația orașului spunea că “lipsa de fîntîni în acest oraș au ajuns a fi de cea mai neapărată trebuință a obștii, fiindcă și sănătatea să vatămă din pricina necurățeniei apii de gârlă.”

În 1880, în București existau 10 cișmele publice.

Bucureștiul a primit în perioada interbelică multe țâșnitori cu design specific: construite din fontă, solide, cu un con de alamă care împrejmuia jetul în partea de sus, cu adăpătoare pentru animale în partea de jos și grătar metalic cu perforații, pentru scurgerea apei. Municipalitatea le deconecta la sosirea iernii și le monta din nou primăvara, pentru a le proteja de îngheț. După 1990 au început să dispară, au mai rămas foarte puține, iar astăzi, câteva se află în curțile unor instituții (montate acolo, probabil, de la bun început).

În 2004 existau numai 27 țâșnitori, unele nefiind în stare de funcționare.

În 2019, Primăria Capitalei a demarat un proiect de instalare a 50 cișmele publice în zonele aglomerate ale orașului, pentru “confortul bucureștenilor în zonele pietonale”, accesibile în perioada martie-noiembrie (Teatrul Național, Piața Unirii – în fața Hanului lui Manuc – Piața Mihail Kogălniceanu, Spitalul Universitar, Piața Victoriei, Spitalul Fundeni, Gara de Nord, Aeroportul Băneasa, Ateneul Român, Piața Lahovari, în fața unor biserici). De fapt, au fost instalate 48 cișmele cu jet de apă, întrucât la două dintre ele nu s-au putut efectua lucrările subterane din cauza amplasamentului.

Harta interactivă a cișmelelor: https://hip.pmb.ro/hip/ 

Cişmele cu apă potabilă în Bucureşti:

Sector 1

Şos Chitila, nr 1- Lukoil

Piaţa 16 Februarie

Str Mitropolit Varlaam

Piaţa Aerogării

Piaţa Pajura

Piaţa Domenii

Piaţa Dorobanţi

Piaţa 1 Mai

Piaţa Matache

Calea Plevnei, nr 19

Piaţa Amzei

Sectorul 2

Bd Barbu Văcărescu – Kaufland

Şos Colentina, nr 383

Str Berechet – IOMC

Str Sportului

Policlinica Dr. Grozovici

Piaţa Gemeni

Colegiul Naţional Mihai Viteazu

Piaţa Vatra Luminoasă

Şos Pantelimon, nr 359

Sector 3

Uzina FAUR – Poarta 4

Bd Theodor Pallady (capătul tramvaiului 19)

Piaţa Titan II

Şos Mihai Bravu, nr 290

Str Drumeţului, nr 19

Piaţa Vitan

Piaţa Traian

Sector 4

Str Tismana

Piaţa Norilor

Şos Olteniţei – Lukoil

Piaţa Berceni

Spitalul Marie S. Curie

Piaţa Progresul

Piaţa Reşiţa

Sector 5

Str Şinei, nr 44

Şcoala Gimnaziala Nr 44

Piaţa Ferentari

Str Trompetului, nr 34

Piaţa Rahova

Str Mărgeanului, nr 7

Bd Tudor Vladimirescu – Lukoil

Str dr Panait Iatropol

Sector 6

Piaţa Moghioroş

Piaţa Valea Ialomiţei

Bd Timişoara – OMV

Piaţa Veteranilor

Splaiul Independenţei – Sediul ANB

Piaţa Crângaşi

Str Murelor, nr 22

Surse foto:

https://www.pmb.ro/

https://www.simplybucharest.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights