ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

înscrierea în clasa pregătitoare

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se poate face până pe 14 mai.  

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

înscriere în clasa pregătitoare

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

Cererile pot fi completate și depuse atât la sediul unității de învățământ, cât și online. Chiar dacă aleg ultima variantă, părinții vor fi nevoiți oricum să meargă la școală, întrucât cererea depusă pe site, trebuie validată fizic de un reprezentant al unității de învățământ.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare:

25 martie: afișarea locurilor pe site-urile școlilor/ inspectoratelor școlare

11 aprilie 14 mai: depunerea cererilor de înscriere 

29 mai: afișarea elevilor înmatriculați și a locurilor rămase libere

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare:

30 mai: afișarea procedurii de repartizare

31 mai  7 iunie: depunerea fișelor de înscriere

21 iunie: afișarea listelor finale cu elevii înscriși

2  6 septembrie: soluționarea cazurilor copiilor neînscriși

Criterii de departajare, în cazul în care numărul copiilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri

–  certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

–  document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/ centru de plasament/ plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

– document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

– frate/ sora înmatriculat/ înmatriculata în unitatea de învăţământ respectivă.

În cazul în care criteriile generale, menționate mai sus, nu asigură departajarea copiilor, se vor aplica criterii specifice. Acestea sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte si sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/ tutori legali. Nu pot fi discriminatorii: trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială sau financiară, de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Dacă la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat

În cazul unităților de învățământ private, înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau prin formularul online, dacă aceasta figureaza în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare. Dacă nu, înscrierea se face direct la sediul unității de învăţământ.

Atât în cazul școlilor de stat, cât și în cazul celor private, completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea de a valida dosarul complet al copilului la unitatea de învăţământ în care se doreşte înscrierea. 

DOCUMENTE NECESARE

Părinții depun, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În situația copiilor care nu dețin un certificat de naștere se aplică prevederile art. 105 alin. (11) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

În acest caz, înscrierea se face în baza datelor de identificare declarate de părinte sau de reprezentantul legal al persoanei minore, respectiv: numele de familie și prenumele, data și locul nașterii declarate ale persoanei minore pentru care se solicită înscrierea, numele de familie și prenumele părinților sau, după caz, numele de familie și prenumele reprezentantului legal, precum și domiciliul minorului stabilit conform dispozițiilor art. 27 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar poate fi consultată aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2024/OM_4019_2024.pdf 

Surse foto

www.mamicisicopilul.ro

www.super-mami.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights