Constantin Țoiu: O viață dedicată literaturii și cugetării profunde

Constantin Țoiu a fost un renumit romancier, eseist și traducător român, născut la 19 iulie 1923 în Urziceni, jud Ialomița. Pe parcursul unei cariere îndelungate, el a lăsat o amprentă profundă în peisajul literar prin operele sale pline de profunzime și prin abordarea sa captivantă a poveștilor.

După absolvirea Liceului “Dr. Ioan Meșotă” din Brașov, și-a continuat studiile la Facultatea de Litere și Filosofie din București, unde a avut ocazia să învețe de la distinși profesori precum Mircea Florian, Tudor Vianu, Mihai Ralea și Mircea Vulcănescu.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Constantin Țoiu a fost înrolat în armată și a servit ca observator aerian în școala militară de aviație Buzău. După război, și-a concentrat eforturile pe studiile universitare și a obținut o licență “Magna cum laude” în vara anului 1946. A urmat o perioadă tulbure, în care marxismul-leninismul a început să domine în învățământ, ceea ce l-a afectat pe Țoiu și a creat o ruptură cu tradiția literară românească strălucită a anilor interbelici.

Constantin Țoiu a lucrat ca redactor la edituri, publicații, Radioteleviziunea Română. În perioada 1981-1990, a fost secretar al Asociației Scriitorilor din București și vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, iar primul său roman, “Moartea în pădure”, a fost publicat în 1965.

Faima deosebită a fost adusă de romanul său cel mai cunoscut, “Galeria cu viță sălbatică”, o lucrare simbolică și încântătoare, apropiată de poezia realismului magic întâlnită în romanele latino-americane.

Constantin Ţoiu a avut o viziune aparte asupra vieţii şi o capacitate unică de a examina şi de a interpreta promisiunile şi destinul uman. Prin combinaţia sa inedită între Stendhal şi Caragiale, el a dezvoltat o tehnică superioară de a analiza şi de a contura personajele în detalii esenţiale, in timp ce de la Balzac a împrumutat observaţia fină a micilor detalii semnificative.

Pe 4 octombrie 2012, Constantin Țoiu s-a stins din viață și a fost înmormântat în Cimitirul Bellu din București, lăsând în urmă un legat valoros în literatura română. Contribuția sa la literatură și gândirea profundă va rămâne în amintirea cititorilor și va continua să inspire generațiile viitoare.

Cei doi prieteni începură  dejunul îngânduraţi.  

 „Doi cavaleri ai furtunii!” rosti Cavadia între două  linguri de supă, atent să nu se frigă… Erau doi cercetaşi, doi călăreţi gonind pe acelaşi drum, fiecarecu puterile lui.

Galeria miza pe ei, cunoscând şi legea câştigătorului care trebuie neapărat să lase pe cineva în urmă. O mângâiere exista şi aici, dacă  ne gândim ce-şi spun în clipa înfrângerii toţi înfrânţii, că ultimii vor fi cândva cei dintâi.” (fragment din “Galeria cu vita salbatica”)

“Romanul Galeria cu viță sălbatică este un roman cum puține sunt în literatura română, romanul postcomunist încă aspirând, cu alarmant de rare excepții, în construcții narative de asemenea deschidere și miza și la partituri polifonice de un asemenea rafinament. O aspirație încă neatinsă pentru partea covârșitoare a prozatorilor români de astăzi”. (Nicoleta Sălcudeanu)

“ Ca şi romanele lui Marin Preda, proza lui Constantin Ţoiu nu se alterează odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă. Valoarea sporeşte fiindcă este vorba de aur adevărat şi nu de metal calp… Constantin Ţoiu a avut curajul să prezinte fenomenul legionar şi altfel decât dicta propaganda oficială. Apoi, meritul lui este acela de-a nu fi vorbit despre „obsedantul deceniu“ în termenii îngăduiţi de partid. Şi în „Galeria cu viţă sălbatică“ felul cum îl descrie pe acel evreu anticar îl anticipează mai degrabă pe Umberto Eco şi nu are nici o legătură cu literatura… depoziţiilor comandate…  De aceea, cred, Constantin Ţoiu nu a primit toate onorurile. Nu a fost niciodată în „trend“, a navigat alături în lumea sa, a personajelor creionate fin, fără apăsări inutile. Literatura sa a exprimat mereu o anumită discreţie care l-a însoţit şi în viaţă, privindu-i de la distanţă pe seniorii ghiftuiţi.” (Dan Stanca)

http://www.eugeniavoda.ro/ro/emisiuni/litere-si-filosofie/constantin-toiu

Surse foto: www.wikipedia.org, www.mnlr.ro

0 thoughts on “Constantin Țoiu: O viață dedicată literaturii și cugetării profunde

  1. Hello.
    Constantin Ţoiu was a renowned Romanian novelist, essayist, and translator. He left a deep imprint on the literary landscape with his profound works and captivating storytelling. His unique vision and ability to examine and interpret the promises and destinies of humans make his contributions to Romanian literature truly valuable. His novels, such as “Galeria cu viță sălbatică,” have earned him fame and praise for their symbolism and enchanting narratives. Constantin Ţoiu’s profound thoughts and literary works will be remembered and continue to inspire future generations of readers.
    Thanks for sharing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights