UN CASTEL, O POVESTE

“Dupe dorinţa Noastră s’au întrebuințat mai numai Români ca zidari şi dulgheri, dar sunt aci şi mulți meșteşugari din afară. Salariile plătite sunt următoarele: zidarii şi dulgherii, dupe merit, de la 5 la 7 lei pe zi; salahorii 3 lei; cioplitorii în piatră sunt retribuiți dupe natura și cantitatea muncii lor; lucrul unui metru cub de piatră moale revine la a- proape două sute lei. Kilogramul de fontă costă adus pe şantier patruzeci bani şi de fier forgeat şase-zeci. Metrul cub de piatră se plăteşte şase lei şi cinci-zeci bani. Varul revine la două-zeci și şase lei chintalul metric; nisipul din Prahova la cinci lei metrul cub. Mia de cărămizi revine la trei-zeci și cinci până la patru-zeci lei; lucrările de terasament costă un leu şi zece bani metrul curent. Am consemnat aci aceste date, ca să lăsăm urmaşilor noştri o mărturisire de condițiile actuale de lucru în scumpa Țară, ale cărei destine Ne-au fost încredințate de A Tot-Puternicul, pe care nu încetăm de a-L invoca pentru ca El s-o aibă neîncetat în Sfânta Sa pază.” (Carmen Sylva)

ÎN RITMUL LEAGĂNULUI – viața în stil princiar

Faima castelului Cantacuzino aflat la poalele muntelui Zamora, in cartierul cu acelasi nume a supravietuit. Proiectata in stil neoromanesc, constructia a fost inceputa in 1901 si finalizata 10 ani mai tarziu. Cu o padure de brazi in spate, cu statiunea Busteni la picioare si cu o vedere splendita spre Valea Prahovei si Caraiman, “rivalul” Castelului Peles e mai putin cunoscut

TRENURI BUCUREȘTI – BRAȘOV

Linia de cale ferată electrificată București-Brașov a fost inaugurată la 15 februarie 1969. În 1965 fusese dată în folosință linia Brașov – Predeal, prima linie electrificată cu ecartament normal din România, iar un an mai târziu, linia Predeal-Câmpina.

Verified by MonsterInsights