“Când mima supărarea, i se rotunjeau obrajii, iar întreaga lui înfățișare părea a unui copil mare, bosumflat, dar naiv.”